Dag van de Postzegel briefkaart 1939 - weer met een bijzonder stempel

Tijdens de 1e zitting van de "Fédération Internationale de Philatélie" (F.l.P.) in 1936 te Luxemburg werd besloten een "Dag van de Postzegel" te organiseren, Aanvankelijk elk jaar In de maand januari, maar na rijp beraad werd het de maand oktober. In diverse landen kwam in 1937 een postzegel uit ter viering van de"Dag van de Postzegel". In Nederland was dat voor het eerst in 1943,  daarna een keer in 1993 en pas vanaf 2009 kwam er pas jaarlijks een speciale postzegel ter viering van de "Dag van de Postzegel".

In Nederland heeft men vanaf 1937 aandacht aan besteed aan de viering van de "Dag van de Postzegel" door middel van gelegenheidsstempels, briefkaarten en enveloppen. Wie iets organiseerde was niet altijd even duidelijk en er zijn dan ook verscheidene jaren waarin er waarschijnlijk niets voor deze dag is uitgegeven. Er waren echter toch enige verenigingen die hun best hebben gedaan de aandacht vast te houden aangaande deze bijzondere dag. Met name de “Postzegelvereniging Breda” en de “Amsterdamsche vereeniging De Philatelist”-. Deze laatste vereniging heeft zelfs in de oorlogsjaren zijn best gedaan de “Dag van de Postzegel” levend te houden. Nadat er in de jaren zestig gedurende een drietal jaren geen aandacht meer was besteed aan de "Dag van de Postzegel" heeft de bond het uitgeven van speciale enveloppen voor deze dag in 1968 naar zich toe getrokken. En met uitzondering van 1994 (toen men het weer eens vergeten was) zijn er elk jaar "Dag van de Postzegel" enveloppen uitgegeven. Nadat de bond had besloten dat vanaf 1999 de viering van de "Dag van de Postzegel" alleen nog centraal gevierd zou worden tijdens de Postex in Apeldoorn zijn er nog wel twee stichtingen actief geweest, respectievelijk te Amsterdam en Rotterdam, die er veel energie in hebben gestoken. Helaas zijn beide stichtingen jammer genoeg opgeheven. De laatste tentoonstelling die door het Comité Dag van de Postzegel Amsterdam werd georganiseerd was in Heemstede in 2008, ter opluistering van het 100-jarig bestaan van de NBFV nu KNBF. Het Rotterdamse comité was al eerder ter ziele gegaan.

Pas na veel aandringen van diverse mensen, o.a. ondergetekende, is de toenmalige TNT post overstag gegaan en besloot men voortaan een speciale postzegel uit te geven voor de "Dag van de Postzegel", te beginnen in 2009.

Deze site is gebouwd door de heer Gerard Grootveld en mede tot stand gekomen met behulp van het ter beschikking stellen van illustratiemateriaal en kennis van mijn goede vrienden, en dan met name de heren Jacques van der Vat, Toon Touw, en in het bijzonder Gabriël Blik.

Ot Louw (recentelijk overleden) heeft zijn medewerking verleend door de tekst van de bijlage van de Speciale NVPH Catalogus 2018 te controleren / redigeren waarop dit stukje over de geschiedenis van de Dag van de Postzegel is gebaseerd als ook door Gerard Grootveld die hier en daar het e.e.a. waar nodig heeft toegevoegd en het vervolgens op de site heeft gezet.

Als ergens fouten of onduidelijkheden in deze tekst zijn geslopen, dan komt dat doordat er in de loop der jaren veel informatie verloren Is gegaan o.a. door de jaren 1940-45, maar toch ook wel door desinteresse van de filatelisten.

Postzegels, stempels en filatelistische brieven verzamelen is niet alleen een hobby, het vereist ook studie en aandacht. Het verzamelen krijgt dan een ander - een positiever - karakter en meer inhoud. Het wordt vanzelf een stukje postgeschiedenis.

Te meer daar PostNL ook bereid is gebleken elk jaar een bijzondere postzegel uit te geven ter viering van deze Dag van de Postzegel en ter viering van deze dag voor de verzamelaars. Wat wij als verzamelaars dan eigenlijk verplicht zijn om te doen is te zorgen dat er een mooie herinnering van bewaard zal blijven door deze bijzondere gelegenheidspostzegel op een speciale envelop te plakken en te voorzien van een bijzonder stempel. Alles ter viering van onze mooie hobby die eigenlijk al vanaf het begin van de uitgifte van de eerste postzegels in Nederland in 1852 bestaat. 

Het is daarom dat we besloten hebben de uitgifte van een speciale envelop ter viering van de Nederlandse Dag van de Postzegel te continueren en de verzamelaars van deze speciale feestenveloppen niet teleur te stellen door er zomaar ineens mee op te houden. Lang leve onze hobby!

 

 

 

Copyright © Paul Walraven 2019

Duplicatie of heruitgave van de op deze site aanwezige gegevens over de Nederlandse Dag van de Postzegel - geheel of gedeeltelijk- is verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Amersfoort, 17 februari 2019