Ontwerp van de nieuwe Dag van de Postzegel envelop en het stempelontwerp.

Bent u geïnteresseerd in de Dag van de Postzegel enveloppen dan kunt u de nieuwe envelop met de postzegel van 2019 en het bijpassende stempel (zie boven) direct aankopen tijdens de Postex in Apeldoorn (1 t/m 3 november) voor € 3,- .

Het thema van de Postex is dit jaar

VERVOER

NB!

Dit jaar wordt de Dag van de Postzegel envelop voor het eerst sinds vele jaren niet uitgegeven door de KNBF, maar weer net als in het begin toen Postzegelvereniging Breda het verzorgde gaat het buiten de bond om en verzorgd Paul Walraven het. Dit om de vele verzamelaars van de Dag van de Postzegel enveloppen niet teleur te stellen.

Paul was voorheen o.a. de voorzitter van de Duitsland vereniging, hij is lid geweest van het bondsbestuur (nu lid van waardering) en nog altijd Erelid van het maandblad Filatelie.

 

Hoe de postzegel er uit ziet is nog niet bekend omdat deze pas op 1 november uitgegeven zal worden.

De datum in het stempel is echter op basis van de internationale richtlijnen bepaald op 15 oktober.

Voor wie dit wil is echter ook een beursstempel aanwezig met de datum van 1 november maar daarin staat niet "Dag van de Postzegel"

 

U kunt de envelop ook rechtstreeks thuisgestuurd krijgen voor € 4,-  door even de bankgegevens op te vragen bij de heer:

P. Walraven. Stuur hiervoor een e-mailbericht aan: walraven.exquis@casema.nl  of vul onderstaand formulier in.

De DvdP envelop wordt in een aparte envelop aan u toegestuurd zodat er geen adres op de speciale envelop komt.

 

Ook voor oudere Dag van de Postzegel enveloppen kunt u contact opnemen, er zijn nog enkele oudere exemplaren aanwezig.

Echter niet van elk jaar, dus vraagt u er naar.