Ontwerp van de Dag van de Postzegel envelop 2019 en het stempelontwerp.

 

     EXTRA MEDEDELING  EXTRA MEDEDELING  EXTRA MEDEDELING  EXTRA MEDEDELING  EXTRA MEDEDELING

Beste site bezoeker,

u hebt het intussen vast wel gemerkt.

Door alle Corona perikelen is er in 2020 geen Dag van de Postzegelenvelop verschenen.

Hoe spijtig wij dit ook vinden, maar doordat alle beurzen en tentoonstellingen waren afgelast hebben we moeten besluiten dit jaar geen DvdP envelop uit te geven.

Wij hopen van ganser harte dat we dit in 2021 weer wel zullen kunnen doen en vragen u dan  ook om tijdig voor oktober 2021 uw belangstelling hiervoor kenbaar te maken middels het invullen van het formuliertje onderaan deze bladzij.

Het zal hopelijk binnenkort ook weer mogelijk zijn om beurzen en/of tentoonstellingen te bezoeken en bij de Filafair in Den Bosch en bij de Postex in Apeldoorn zullen we dan graag uw bestelling noteren of u de enveloppen direct ter hand te stellen.

Wij danken u voor uw interesse!

 

In 2019 kon u de Dag van de Postzegel envelop met bijpassende stempel (zie boven) direct aankopen tijdens de Postex in Apeldoorn (1 t/m 3 november) voor € 3,- . Dit is door vele verzamelaars gedaan. Jammer genoeg heeft de Postex in 2020 geen doorgang kunnen vinden en is er dus ook geen envelop uitgegeven.

 

 

Het thema van de Postex in 2019 was

VERVOER

 

Het thema voor 2021 is:

DE BEZORGING VAN EEN BRIEF PER KOERIER IN HET JAAR 1.500 VOOR CHRISTUS

 

Het thema voor 2022 zal zijn:

POST VERVOERD PER ZEPPELIN

 

NB!

In 2019 werd de Dag van de Postzegel envelop voor het eerst sinds vele jaren niet uitgegeven door de KNBF, maar weer net als in het begin toen Postzegelvereniging Breda de enveloppen/briefkaarten verzorgde gaat het buiten de bond om en verzorgt Paul Walraven het. Het is een privé initiatief en bedoeld om de vele verzamelaars van de Dag van de Postzegel enveloppen niet teleur te stellen.

Paul is o.a. de voorzitter van de Postzegelvereniging in Amersfoort, hij is lid geweest van het bondsbestuur (nu lid van waardering) en Erelid van het maandblad Filatelie.

 

De postzegels voor de Dag Van de Postzegel in 2019 zijn afgeleid van de ontwerpen van de heer Chris Lebeau van de eerste luchtpostzegel van Nederland uit 1921. Jammer dat PostNL niet nog even gewacht heeft met deze ontwerpen tot de zegels van Lebeau precies 100 jaar oud waren. Voor dit jaar en de komende jaren zijn de definitieve ontwerpen voor de Dag van de Postzegel zegels nog onbekend.

 

De datum in het stempel is op basis van de internationale richtlijnen bepaald op 15 oktober en dit zullen we elk jaar handhaven.

 

U kunt de envelop(pen) ook rechtstreeks thuisgestuurd krijgen voor € 4,-  door even de bankgegevens op te vragen bij de heer:

P. Walraven. Stuur hiervoor een e-mailbericht aan: walraven.exquis@casema.nl  of vul onderstaand formulier in.

De DvdP envelop wordt in een aparte envelop aan u toegestuurd zodat er geen adres op de speciale envelop komt.

 

Ook voor oudere Dag van de Postzegel enveloppen kunt u contact opnemen, er zijn nog enkele oudere exemplaren aanwezig.

Echter niet van elk jaar, dus vraagt u er naar.