Ontwerp van de Dag van de Postzegel envelop 2019 en het stempelontwerp.

 

     EXTRA MEDEDELING  EXTRA MEDEDELING  EXTRA MEDEDELING  EXTRA MEDEDELING  EXTRA MEDEDELING

Beste site bezoeker,

u hebt het intussen vast wel gemerkt.

Door alle Corona perikelen is er dit jaar geen Dag van de Postzegelenvelop verschenen.

Hoe spijtig wij dit ook vinden, maar doordat alle beurzen en tentoonstellingen waren afgelast hebben we moeten besluiten dit jaar geen DvdP envelop uit te geven.

Wij hopen van ganser harte dat we dit volgend jaar weer wel zullen kunnen doen en vragen u dan  ook om tijdig voor oktober volgend jaar uw belangstelling hiervoor kenbaar te maken middels het invullen van het formuliertje onderaan deze bladzij.

Wat het thema van volgend jaar is moet nog bekend gemaakt worden, dus daarop kunnen niet vooruit lopen. 

Wij danken u voor uw interesse.

Bent u geïnteresseerd in de Dag van de Postzegel enveloppen dan kunt u de nieuwe envelop met de postzegel van 2019 en het bijpassende stempel (zie boven) direct aankopen tijdens de Postex in Apeldoorn (1 t/m 3 november) voor € 3,- .

 

Het thema van de Postex is dit jaar

VERVOER

NB!

Dit jaar wordt de Dag van de Postzegel envelop voor het eerst sinds vele jaren niet uitgegeven door de KNBF, maar weer net als in het begin toen Postzegelvereniging Breda het verzorgde gaat het buiten de bond om en verzorgd Paul Walraven het. Dit om de vele verzamelaars van de Dag van de Postzegel enveloppen niet teleur te stellen.

Paul was voorheen o.a. de voorzitter van de Duitsland vereniging, hij is lid geweest van het bondsbestuur (nu lid van waardering) en nog altijd Erelid van het maandblad Filatelie.

 

Hoe de postzegel er uit ziet is nog niet bekend omdat deze pas op 1 november uitgegeven zal worden.

De datum in het stempel is echter op basis van de internationale richtlijnen bepaald op 15 oktober.

Voor wie dit wil is echter ook een beursstempel aanwezig met de datum van 1 november maar daarin staat niet "Dag van de Postzegel"

 

U kunt de envelop ook rechtstreeks thuisgestuurd krijgen voor € 4,-  door even de bankgegevens op te vragen bij de heer:

P. Walraven. Stuur hiervoor een e-mailbericht aan: walraven.exquis@casema.nl  of vul onderstaand formulier in.

De DvdP envelop wordt in een aparte envelop aan u toegestuurd zodat er geen adres op de speciale envelop komt.

 

Ook voor oudere Dag van de Postzegel enveloppen kunt u contact opnemen, er zijn nog enkele oudere exemplaren aanwezig.

Echter niet van elk jaar, dus vraagt u er naar.